Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

The Caretta Caretta Sea Turtle

10 λεπτά

Question Cards

Οι μαθητές απαντούν γραπτώς στις ερωτήσεις.

Question Cards

Διευκρίνιση: 
The students answer the questions in writing and give the information asked.
Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Σαμδανίδου (Εκπαιδευτικός)