Χημεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Περιοδικός πίνακας των στοιχείων. Ηλεκτρονιακή δομή και περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων.

45 λεπτά

Σύγχρονος περιοδικός πίνακας. Εισαγωγή.

Φύλλα Εργασίας

Στην πρώτη φάση του διδακτικού σεναρίου και μετά τη δραστηριότητα εξοικείωσης με την ιστοσελίδα, επιχειρείται η περιγραφή του περιοδικού πίνακα, η συσχέτιση της θέσης των χημικών στοιχείων με την ηλεκτρονιακή δομή τους. Μετά το πέρας της πρώτης φάσης του σεναρίου οι μαθητές αναμένεται να είναι σε θέση να τοποθετούν τα χημικά στοιχεία στην κατάλληλη θέση στον περιοδικό πίνακα με βάση των ατομικό τους αριθμό. Επιπλέον θα προβλέπουν την ηλεκτρονιακή δομή των στοιχείων με βάση τη θέση τους στον Π.Π και θα παραθέτουν τις κυριότερες ιδιότητες των μεταβατικών στοιχείων.

Ιστορία του Περιοδικού Πίνακα

Ιστορία του Περιοδικού Πίνακα

Διαδραστικός Περιοδικός Πίνακας

Διευκρίνιση: 
Εξερευνήστε τον παρακάτω διαδραστικό περιοδικό πίνακα

Εξοικείωση με τον Περιοδικό Πίνακα

Δομή του Περιοδικού Πίνακα

Ηλεκτρονιακή δομή και θέση στον περιοδικό πίνακα

Συσχέτιση ηλεκτρονιακής δομής με τη θέση στον Π.Π.

Θέση ενός φορτισμένου ατόμου στον περιοδικό πίνακα.

Θέση ενός φορτισμένου ατόμου στον περιοδικό πίνακα.

Τομείς του περιοδικού πίνακα

Διευκρίνιση: 
Βρες στην οθόνη σου τα σύμβολα των υποστοιβάδων. Παρατήρησε την περιοχή του περιοδικού πίνακα που ανάβει κάθε φορά που πατάς πάνω σε κάποιο από αυτά τα σύμβολα. Οι περιοχές αυτές λέγονται ΤΟΜΕΙΣ του περιοδικού πίνακα.

Πλήθος ομάδων σε κάθε τομέα.

Πρόβλεψη του πλήθους των ομάδων κάθε τομέα

Αριθμός στοιχείων σε κάθε περίοδο του Π.Π.

Πρόβλεψη πλήθους στοιχείων κάθε περιόδου

Συνοψίζουμε το φύλλο εργασίας.

Δημιουργός Σεναρίου: Ηλίας Ζαφειριάδης (Εκπαιδευτικός)