Χημεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Περιοδικός πίνακας των στοιχείων. Ηλεκτρονιακή δομή και περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων.

45 λεπτά

Περιοδικός Πίνακας- Περιοδικές Ιδιότητες

Φύλλα Εργασίας

Το φύλλο εργασίας μέσω μιας εισαγωγικής δραστηριότητας οι μαθητές εισάγονται στις ονομασίες των ομάδων του Π.Π.

Στη συνέχεια επιχειρέιται η ανάδειξη της περιοδικότητας των ιδιοτήρων των στοιχείων μέσω του σχεδιασμού διαγραμμάτων με τη χρήση της διαδραστικής ιστοσελίδς και του σχολικού εγχειρίδιου.

Τέλος μέσω καρτών εισάγεται η έννοια των μεταβατικών στοιχείων και παρατίθενται οι ιδιότητές τους.

Στο τέλος του φύλλου εργασίας οι μαθητές θα μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις όπως:

  1. Ποια είναι τα ονόματα των κύριων ομάδων του Π.Π;
  2. Πως σχετίζεται η θέση ενός στοιχείου στον Π.Π με τις ιδιότητές του;
  3. Ποια είναι τα στοιχεία μετάπτωσης και ποιες είναι οι σημαντικότερες ιδιότητές τους;

Τα ονόματα των κύριων ομάδων του Π.Π .

Διευκρίνιση: 
Όπου χρειαστεί , ανατρέξτε στην καρτέλα "Ιδιότητες-IUPAC σειρές" της διαδραστικής ιστοσελίδας ptable.com.

Η διαδραστική ιστοσελίδα

Τα ονόματα των κύριων ομάδων του Π.Π .

Σημείο βρασμού των χλωρίδιων των στοιχείων των κύριων ομάδων του Π.Π.

Διευκρίνιση: 
Χρησιμοποιήστε τους πίνακες της σελίδας 220 του σχολικού βιβλίου και το διαδραστικό περιοδικό πίνακα και κατασκευάστε το παρακάτω διάγραμμα

Σημείο βρασμού των χλωρίδιων των στοιχείων των κύριων ομάδων του Π.Π.

Διευκρίνιση: 
Χρησιμοποιήστε το προηγούμενο διάγραμμα και επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις:

Χημικός χαρακτήρας οξειδίων σε συνάρτηση με τη φύση του στοιχείου

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε το κατάλληλο σύμβολο από τη βάση του πίνακα και τοποθετήστε το στα κελιά.

Χημικός χαρακτήρας οξειδίων σε συνάρτηση με τη φύση του στοιχείου

Στοιχεία μετάπτωσης (μεταβατικά)

Συσχέτιση ηλεκτρονιακής δομής μεταβατικού στοιχείου με τη θέση στον Π.Π.

Στοιχεία μετάπτωσης (μεταβατικά)

Ιδιότητες μεταβατικών στοιχείων

Δημιουργός Σεναρίου: Ηλίας Ζαφειριάδης (Εκπαιδευτικός)