Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

«Give me your PIN! You have three tries! » (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΟΣΟ.. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

15 λεπτά

Δημιουργία κινήτρου για μάθηση.

Φύλλα Εργασίας

Η 1η δραστηριότητα «Έχεις τρεις ευκαιρίες!!!», έχει ως στόχο την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την λειτουργία της επαναληπτικής δομής ΟΣΟ… ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.., καθώς επίσης και την αναγνώριση-λεκτική περιγραφή από αυτούς, των βημάτων λειτουργίας της δομής.

Αναλυτικά η 1η  δραστηριότητα, περιλαμβάνει 2 υπο-δραστηριότητες στις οποίες:

    α) στην δραστηριότητα 1.1 αναφέρονται καταστάσεις της καθημερινής ζωής που εμπεριέχουν την έννοια της «επανάληψης» και ζητείται από τους μαθητές/τριες να σκεφτούν δικά τους παραδείγματα (Διάλογος-Καταιγισμός Ιδεών),

    β) στην δραστηριότητα 1.2 ζητείται από τους μαθητές/τριες να θυμηθούν τις ενέργειες για την δημιουργία ενός τετραγώνου (με μολύβι & χαρτί) που έχουν ήδη μάθει στην Γ’ τάξη του Γυμνασίου με τις εφαρμογές Scratch & Logo.

Στην συνέχεια, ακολουθεί ολιγόλεπτη εισήγηση με την μορφή παρουσίασης με την εφαρμογή PowerPoint της Microsoft.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Δημιουργός Σεναρίου: Πασχαλία Ζαπρούδη (Εκπαιδευτικός)