Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

«Give me your PIN! You have three tries! » (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΟΣΟ.. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

45 λεπτά

Εφαρμογή-Εκλέπτυνση της γνώσης.

Φύλλα Εργασίας

Με την 3η δραστηριότητα επιδιώκεται η σύνθεση των δύο επιμέρους προβλημάτων.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να προβληματιστούν και στην συνέχεια να εφαρμόσουν την επαναληπτική δομή στην επίλυση του κύριου προβλήματος που είναι συνδυασμός των δύο ειδών προβλημάτων όπως προαναφέρθηκε, προβλήματα δηλαδή στα οποία: στο μεν 1ο  η συνθήκη επανάληψης σχετίζεται με μία τιμή μετρητή, το δε 2ο η συνθήκη επανάληψης σχετίζεται με κάποια τιμή που δίνει ο χρήστης.

Δημιουργός Σεναρίου: Πασχαλία Ζαπρούδη (Εκπαιδευτικός)