Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΜΑΤΟΣ

10 λεπτά

Έναυσμα. Διαμόρφωση πρότερων εμπειριών.

Φύλλα Εργασίας

Στην φάση αυτή επιδιώκεται οι μαθητές:

α) Να αναγνωρίσουν τα φαινόμενα.

β) Να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

Ο καθηγητής μοιράζει το Φύλλο Εργασίας 1 (ΦΕ1) και ενεργεί υποστηρικτικά στην διαδικασία.

Οι μαθητές εκτελούν την δραστηριότητα 1 του ΦΕ1, συζητούν στα πλαίσια της ομάδας και καταγράφουν τις απόψεις τους στο ΦΕ1. Συγκεκριμμένα, παρακολουθούν βίντεο από το διαδίκτυο σχετικά με τα κυματικά φαινόμενα, καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις και καταγράφουν τις απόψεις τους. Δεν γίνεται συζήτηση για το ποιές απόψεις είναι σωστές ή λάθος.

 

Βίντεο 1

Διευκρίνιση: 
Θαλάσσια κύματα
Σχόλιο: 
Βίντεο απο το You Tube

Βίντεο 2

Διευκρίνιση: 
Σεισμικά κύματα
Σχόλιο: 
Βίντεο από You Tube

Βίντεο 3

Διευκρίνιση: 
Ηχος
Σχόλιο: 
Βίντεο You Tube

Βίντεο 4

Διευκρίνιση: 
Ηχος -κενό

Βίντεο 5

Διευκρίνιση: 
Κύμα ανθρώπων
Σχόλιο: 
Βίντεο You Tube
Δημιουργός Σεναρίου: ΗΛΙΑΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)