Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΜΑΤΟΣ

20 λεπτά

Κυματικά μεγέθη

Φύλλα Εργασίας

Στην φάση αυτή οι μαθητές διαμορφώνουν απόψεις σχετικά με τα κυματικά φαινόμενα και τα κυματικά μεγέθη.

Ο καθηγητής:

  • βοηθά με την χρήση του λογισμικού, ενισχύει και καθοδηγεί τους μαθητές στις δραστηριότητες,
  • δίνει στους μαθητές το Φύλλο "Οδηγίες Interactive" με σύντομες οδηγίες χρήσης των προσομοιώσεων

Οι μαθητές:

Στην δραστηριότητα 2,  παρακολουθούν εκπαιδευτικό βίντεο σχετικά με την διάδοση μηχανικού κύματος, αναστοχάζονται τις απόψεις τους, συζητούν, αναδιατυπώνουν και συμπεραίνουν. Συμπληρώνουν το Φύλλο Έργου 1 και ελέγχουν τα συμπεράσματα τους με διαδραστικό εργαλείο. Εναλλακτικά τα παραπάνω μπορούν να πραγματοποιηθούν και με πειράματα επίδειξης από τον καθηγητή.

Στις δραστηριότητες 3,4, καλούνται να ελέγξουν υποθέσεις σχετικά με τα κυματικά μεγέθη, πειραματίζονται με το λογισμικό προσομοιώσεων και διαμορφώνουν συμπεράσματα. Η διαδικασία ακολουθεί το σχήμα "πρόβλεψη-πειραματικός έλεγχος-συμπέρασμα".

Κυματικά μεγέθη

Σχόλιο: 
Οι προσομοιώσεις με το Interactive Physics είναι αναρτημένες στο ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ
Δημιουργός Σεναρίου: ΗΛΙΑΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)