Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΜΑΤΟΣ

15 λεπτά

Εξίσωση κύματος

Στην φάση αυτή οι μαθητές κατασκευάζουν την εξίσωση κύματος.

Συγκεκριμμένα ακολουθούν την δραστηριότητα 5 του Φύλλου εργασίας 1 (ΦΕ1), στην οποία πειραματιζόμενοι με το λογισμικό, ανακαλύπτουν ότι ο χρόνος ταλάντωσης ενός σημείου του υλικού μέσου εξαρτάται από την απόσταση του από την πηγή.

Στην συνέχεια γενικεύουν και κατασκευάζουν την εξίσωση κύματος.

Τέλος στην δραστηριότητα 6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ εφαρμόζουν τη νέα γνώση και ελέγχουν τα συμπεράσματά τους με το λογισμικό.

Αν δεν υπάρχει επαρκής χρόνος η δραστηριότητα 6, μπορεί να δοθεί στους μαθητές σαν δραστηριότητα για το σπίτι.

Προσομοιώσεις

Δημιουργός Σεναρίου: ΗΛΙΑΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)