Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΜΑΤΟΣ

30 λεπτά

Εφαρμογές

Φύλλα Εργασίας

Στην φάση αυτή οι μαθητές εφαρμόζουν και επεκτείνουν τη νέα γνώση.

Ο καθηγητής χορηγεί το Φύλλο Εργασίας 1 και οι μαθητές εκτελούν τις δραστηριότητες. Η διασύνδεση πολλαπλών αναπαραστάσεων είναι η ισχυρή προστιθέμενη αξία της χρήσης του λογισμικού, που διευκολύνει την ενεργητική και διερευνητική μάθηση. Οι μαθητές με τις δυνατότητες του άμεσου χειρισμού των μεταβλητών και της διασύνδεσης των πολλαπλών αναπαραστάσεων, ελέγχουν, ισχυροποιούν και επεκτείνουν τη νέα γνώση. Η διδακτική προσέγγιση ακολουθεί το σχήμα "πρόβλεψη- πείραμα- επιβεβαίωση".

Συγκεκριμμένα στην δραστηριότητα 1, οι μαθητές διερευνούν και κατασκευάζουν τα διαγράμματα y-t και φ-t για ένα υλικό σημείο του μέσου.

Στην δραστηριότητα 2, οι μαθητές διερευνούν και κατασκευάζουν τα διαγράμματα y-x και φ-x για μια χρονική στιγμή- στιγμιότυπο.

Αν δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων, τότε κατά την κρίση του καθηγητή, η κατασκευή κάποιων  διαγραμμάτων μπορεί να δοθεί σαν δραστηριότητα στο σπίτι. Σε αυτήν την περίπτωση δίνονται στους μαθητές φωτοτυπίες των  προσομοιώσεων (Φύλλο Εργασίας 2).

Εφαρμογές-Διαγράμματα

Δημιουργός Σεναρίου: ΗΛΙΑΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)