Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΜΑΤΟΣ

15 λεπτά

Αξιολόγηση.

Φύλλα Εργασίας

Η Αξιολόγηση καταγράφει την ανταπόκριση των μαθητών στο σενάριο, το τι έμαθαν οι μαθητές και γενικά τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας. Στους μαθητές δίνεται Φύλλο Αυτοαξιολόγησης που συμπληρώνεται στην τελευταία φάση του σεναρίου καθώς και Φύλλο Αξιολόγησης για το σπίτι.

Γίνεται σε δυο φάσεις:

α) Αυτοαξιολόγηση των μαθητών κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων με διαδραστικά εργαλεία της πλατφόρμας Αίσωπος καθώς και με ερωτήσεις.

β) Αξιολόγηση των μαθητών με ερωτήσεις - ασκήσεις που θα εξεταστούν στην τάξη.

 

Αυτοαξιολόγηση[1]

Αυτοαξιολόγηση[2α]

Αυτοαξιολόγηση[2β]

Αυτοαξιολόγηση[3]

Δημιουργός Σεναρίου: ΗΛΙΑΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)