Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Nutrition facts & Food Labels

45 λεπτά

Creating a presentation - Presenting the findings

The groups start designing a Power Point presentation by retrieving data from the nutrition database.

 

Then they take it in turns to present their findings to the rest of the class.

 

Finally, it is important to publish your presentations to the school community by uploading them on the school blog with the help of the administrator of the blog.

 

Α) Create a Power Point presentation (20 mins)

Διευκρίνιση: 
It is recommended to use the 100 grams serving size as the standard for all your food labels. In the case of fruits you can use 1 whole fruit as the standard serving size.

Sample page for your Power Point presentation

Διευκρίνιση: 
Here is a sample image that gives you an idea of how each page of your presentation might look like.

B) Present the findings to the class (25 mins)

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)