Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ένωση δύο εικόνων στη ζωγραφική των Windows

35 λεπτά

Ταξινόμηση βημάτων αλγορίθμου.

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή του ψηφιακού σεναρίου οι μαθητές/τριες εργάζονται σε ομάδες των δύο ατόμων. Συνιστάται οι μαθητές/τριες να έχουν εξοικειωθεί με τη διδασκαλία σε ομάδες, ώστε να έχουν αποκτήσει πνεύμα ομαδοσυνεργατικότητας και να έχουν ξεπεράσει τυχόν εσωτερικά προβλήματα στη λειτουργία των ομάδων κατά τη διάρκεια του μαθήματος, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διδακτικός θόρυβος.

Για την αρτιότερη και πληρέστερη κατανόηση της διαδικασίας ένωσης εικόνων μέσω της Ζωγραφικής των Windows, oι μαθητές/τριες καλούνται να υλοποιήσουν τις παρακάτω δραστηριότητες:

1. Να ταξινομήσουν μια σειρά εντολών με τρόπο ώστε όταν αυτές εφαρμόζονται να προκύπτει μία νέα εικόνα από τη συνένωση δύο άλλων.

2. Να εφαρμόσουν τις εντολές του αλγόριθμου με τη σειρά που τις ταξινόμησαν, προκειμένου να δημιουργήσουν οι ίδιοι ένα φωτομοντάζ κάνοντας χρήση συγκεκριμένων εικόνων που τους δίνονται.

1. Α. Ταξινόμηση των εντολών του αλγόριθμου "Ένωση δύο εικόνων με τη ζωγραφική".

Διευκρίνιση: 
Μπορείτε αν θέλετε να ξαναυλοποιήσετε το βιντεομάθημα του φωτόδεντρου "Ένωση δύο εικόνων με τη ζωγραφική".

Β. Παρουσίαση του αλγόριθμου.

Σημείωση

2. Δημιουργήστε μόνοι σας μία νέα εικόνα, συνδυάζοντας δύο άλλες που σας δίνονται.

Εικόνες προς επεξεργασία

Γ. Στην εικόνα που θα δημιουργήσετε θα πρέπει να τοποθετήσετε τον καρχαρία μέσα στο ποτήρι, όπως φαίνεται παρακάτω:

Τελική εικόνα

Δ. Αποθηκεύστε τη νέα εικόνα που θα προκύψει στον ίδιο φάκελο, με όνομα catty_shark.bmp.

Δημιουργός Σεναρίου: Αναστασία Μπάρτζη (Εκπαιδευτικός)