Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

" Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις των κρατών της"

35 λεπτά

Ο μύθος της αρπαγής της Ευρώπης- έλεγχος γνώσεων

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές αφού εντοπίσουν την Ευρώπη στον παγκόσμιο χάρτη, καλούνται να ανακαλέσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την ονομασία της ενθυμούμενοι τον αντίστοιχο μύθο. Παρακολουθούν σχετικό διαδραστικό βίντεο με την αρπαγή της Ευρώπης και στη συνέχεια με βάση το μύθο καλούνται να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν σχετική αφίσα! Στη συνέχεια ελέγχεται ποιες είναι οι γνώσεις τoυς για την Ε.Ε. ως έννοια με τη βοήθεια ενός Φύλλου Εργασίας και ερωτήσεων που δημιουργούν σχετική συζήτηση. Ενδεικτικές ερωτήσεις :

Τι είναι η Ε.Ε.;

Πώς δημιουργήθηκε η Ε.Ε. και ποιος είναι ο σκοπός της ;

Όλα τα κράτη της Ευρώπης ανήκουν στην Ε.Ε. ;

 

 

Ο μύθος της Ευρώπης

Διευκρίνιση: 
Διαδραστικό βίντεο με πληροφορίες για το μύθο της Ευρώπης σε συνδυασμό με εικόνες του μύθου μέσα από την τέχνη.

Ο μύθος της Ευρώπης ..μέσα από τα μάτια των παιδιών!

Η αρπαγή της Ευρώπης..μέσα από τα μάτια των παιδιών.

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)