Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

" Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις των κρατών της"

30 λεπτά

Έλεγχος αποτελεσμάτων - αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές συνοψίζουν όσα έμαθαν και μελετούν το αντίστοιχο Φύλλο Εργασίας συνδέοντας την Ε.Ε. με τη συνεργασία των σχολείων. Το μάθημα κλείνει όσο πιο ευχάριστα γίνεται και οι μαθητές παίζουν διαδραστικά παιχνίδια με πληροφορίες για την Ε.Ε., τα κράτη μέλη της και τις σχέσεις μεταξύ τους.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διευκρίνιση: 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)