Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών

5 λεπτά

Ισορροπία - Έλλειμμα - Πλεόνασμα

Οι μαθητές πλοηγούνται στην διαδραστική εφαρμογή (με το λογισμικό GeoGebra) για να ανακαλέσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σχετικά με την ισορροπία, το έλλειμμα και το πλεόνασμα στην αγορά κάποιου αγαθού. Συγκεκριμένα, τους ζητείται να αυξομειώσουν την τιμή και να εξηγήσουν πότε δημιουργείται έλλειμμα (όταν η τιμή του αγαθού γίνει μικρότερη από την τιμή ισορροπίας), πότε δημιουργείται πλεόνασμα (όταν η τιμή του αγαθού γίνει μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας) και ποια τάση εμφανίζεται και στις δύο περιπτώσεις (τάση για επαναφορά στην τιμή ισορροπίας). Οι γνώσεις αυτές θεωρούνται προαπαιτούμενες για να προχωρήσουν στις έννοιες των τιμών παρέμβασης του κράτους (ανώτατες και κατώτατες τιμές).

Ισορροπία - Έλλειμμα - Πλεόνασμα

Διευκρίνιση: 
Για να ανοίξει η εφαρμογή σε μεγαλύτερο παράθυρο, εισάγετε απευθείας την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://tube.geogebra.org/student/m1659185
Δημιουργός Σεναρίου: Γιώργος Παπαβασιλείου (Εκπαιδευτικός)