Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών

15 λεπτά

Επιβολή ανώτατης τιμής

Φύλλα Εργασίας

Η φάση αυτή έχει ως πυρήνα ένα φύλλο εργασίας το οποίο είναι δομημένο με βάση τις αρχές της καθοδηγούμενης ανακάλυψης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει μία διαδραστική εφαρμογή με το λογισμικό GeoGebra, μέσω της οποίας οι μαθητές καθοδηγούνται στην ανεύρευση των συνεπειών της επιβολής ανώτατης τιμής, δηλαδή την δημιουργία ελλείμματος και μαύρης αγοράς. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί επικουρικά και διευκολύνει τη διαδικασία, δίνοντας στους μαθητές την απαραίτητη ώθηση για να συνεχίσουν, όπου απαιτείται. Η εφαρμογή ανοίγει με δύο συνδέσμους μέσα από το φύλλο εργασίας. Ο δεύτερος σύνδεσμος εμφανίζεται ανοιχτός παρακάτω.

Επιβολή ανώτατης τιμής - μαύρη αγορά

Διευκρίνιση: 
Για να ανοίξει η εφαρμογή σε μεγαλύτερο παράθυρο, εισάγετε απευθείας την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://tube.geogebra.org/student/m413877
Σχόλιο: 
Με τη βοήθεια του δρομέα της τιμής, οι μαθητές επιβεβαιώνουν το αποτέλεσμα των αριθμητικών υπολογισμών τους (σε περίπτωση λάθους προσπαθούν να ανακαλύψουν το λόγο) και επιπλέον μπορούν να δουν πώς μεταβάλλονται τα ζητούμενα μεγέθη όταν αυξομειώνουν την τιμή, βγάζοντας έτσι συμπεράσματα για την επίδραση του μεγέθους της κρατικής παρέμβασης.

Αγαθά και Υπηρεσίες στην Μαύρη Αγορά

Διευκρίνιση: 
Παρουσίαση των σημαντικότερων τομέων όπου ανθεί η μαύρη αγορά.
Δημιουργός Σεναρίου: Γιώργος Παπαβασιλείου (Εκπαιδευτικός)