Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών

10 λεπτά

Ασκήσεις αξιολόγησης

Στη φάση αυτή δίνονται ορισμένες ερωτήσεις τύπου Σωστό / Λάθος και μία άσκηση εφαρμογής των εννοιών που προηγήθηκαν ώστε να αξιολογηθεί αν οι μαθητές κατανόησαν τη νέα γνώση και αν είναι σε θέση να την εφαρμόσουν.

Ερωτήσεις αξιολόγησης

Άσκηση στην κρατική παρέμβαση στις τιμές

Διευκρίνιση: 
Για να ανοίξει η εφαρμογή σε μεγαλύτερο παράθυρο, εισάγετε απευθείας την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://tube.geogebra.org/m/1712763
Σχόλιο: 
Οι μαθητές λύνουν την άσκηση και επιβεβαιώνουν το αποτέλεσμα με τη βοήθεια της διαδραστικής εφαρμογής. Έχουν επίσης τη δυνατότητα, να μεταβάλλουν τα δεδομένα της άσκησης, να υπολογίσουν εκ νέου το αποτέλεσμα, να συγκρίνουν τα αποτελέσματα και να βγάλουν συμπεράσματα για το μέγεθος της επιβολής της κρατικής παρέμβασης (δραστηριότητα που μπορεί να δοθεί ως εργασία για το σπίτι).
Δημιουργός Σεναρίου: Γιώργος Παπαβασιλείου (Εκπαιδευτικός)