Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το Ημερολόγιο του Κένταυρου Χείρωνα στην εποχή μας

600 λεπτά

Συλλογή δεδομένων με πρωτοβουλία των μαθητών

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των δύο αναλαμβάνουν την φωτογράφηση της δύσης του ήλιου στη θέση που έχει προσδιορισθεί από το σύνολο της τάξης. Η φωτογράφηση με την ευθύνη κάθε ομάδας διαρκεί μία εβδομάδα και οι ομάδες εναλάσσονται. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου φωτογράφησης η σειρά των ομάδων επαναλαμβάνεται μέχρι το πέρας του σχολικού έτους. Κατά τις ημέρες σύναξης της περιβαλλοντικής ομάδας συζητούνται οι δυσχέρειες (νέφωση κλπ) και παρουσιάζεται η πορεία συλλογής των δεδομένων (Συνολική διάρκεια 20 εβδ Χ 30 λ = 600 λ). Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 20 Μαϊου και 21 Ιουνίου η διαδικασία συνεχίζεται ώστε το ολοκληρωμένο ημερολόγιο (21 Δεκ έως 21 Ιουν) να παρουσιασθεί τον επόμενο Σεπτέμβριο. Κατά την ημέρα που είναι αφιερωμένη στα προγράμματα περιβαλλοντικής γίνεται παρουσίαση της προόδου μέχρι το σημείο εκείνο με τη μορφή powerpoint. Το Σεπτέμβριο που ακολουθεί παρουσιάζονται στο σχολείο οι έντυπες εκδόσεις των δύο ημερολογίων (Αστρονομικού και Βοτανικού), τοποθετούνται στην κατάαλληλη θέση στον τοίχο και ζητείται από τους μαθητές να δείξουν σε πραγματικές συνθήκες (στον τοπικό ορίζοντα) σε ποια θέση αναμένουν την δύση του ήλιου όταν δοθεί η ημερομηνία. Επίσης να ονομάσουν ποιο/α βότανα μπορούν να συλλεχθούν όταν ο ήλιος βρίσκεται σε συγκεκριμένη θέση. Οι τελευτέες ενέργειες μπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια ενός νέου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 

Δημιουργός Σεναρίου: Σεραφείμ Σπανός (Εκπαιδευτικός)