Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Εισαγωγή στο SCRATCH για την 5η - 6η Δημοτικού

45 λεπτά

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλα Εργασίας

Εμπέδωση χαρακτήρων, κίνησης και έκφραση από τους μαθητές

Παράδειγμα τελικού αποτελέσματος

Δημιουργός Σεναρίου: Λεωνίδας Παπαδάκης (Εκπαιδευτικός)