Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η ομορφιά και τα μυστικά μιας εικόνας

45 λεπτά

Η εικόνα της Γέννησης του Χριστού

Φύλλα Εργασίας

Η Γέννηση του Χριστού έχει αποτυπωθεί από πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι προσπάθησαν ακολουθώντας τα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής τους να αναδείξουν τον συμβολισμό του γεγονότος. Οι αγιογράφοι προσπάθησαν να δείξουν την θεανθρώπινη φύση του Χριστού που σαρκώθηκε από την Παρθένο Μαρία και να υποδηλωθεί ο πανηγυρισμός όλης της κτίσης προς τον Δημιουργό της. Σύμφωνα με όσα διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς, η Παναγία «έτεκεν τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον, και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλισεν αυτόν εν τη φάτνη»

Ανίχνευση των αρχικών απόψεων/γνώσεων των μαθητών: Στο χώρο εργασίας κάθε μαθητικής ομάδας δίνεται η εικόνα της Γέννησης του Χριστού ( από την Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου) και ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να περιγράψουν τα γεγονότα που απεικονίζονται βάσει των γνώσεών τους για το γεγονός. Η εικόνα μπορεί να δοθεί με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα τη σύνθεση κάθε μαθητικής ομάδας και την υλικοτεχνική υποδομή της τάξης. Οι επιλογές είναι: α) σε ψηφιακή μορφή στον υπολογιστή όπου οι μαθητές θα προσθέσουν πλαίσια κειμένου, β) σε έντυπη μορφή όπου οι μαθητές θα γράψουν σε αυτοκόλλητα χαρτάκια την άποψή τους και θα τα κολλήσουν στα κατάλληλα σημεία, γ) σε φύλλο εργασίας σε κειμενογράφο, δ) χωρισμένη σε τμήματα με το καθένα εκτυπωμένο σε διαφορετικό χαρτί για να γράψει ο κάθε μαθητής της ομάδας την άποψή του, ε) σε λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης ως κεντρική έννοια. Η αναλυτική περιγραφή των προαναφερόμενων επιλογών γίνεται στο Φύλλο Εργασίας "Εικόνα". Οι μαθητικές ομάδες ανακοινώνουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους στην τάξη και συζητούν. Στη συνέχεια, με τη χρήση διαδραστικού πίνακα οι μαθητές ασχολούνται με τη δραστηριότητα "Η εικόνα της Γέννησης του Χριστού" (photodendro) και επιβεβαιώνουν/διαψεύδουν/συμπληρώνουν τις γνώσεις τους.

Ακολούθως, οι μαθητικές ομάδες ασχολούνται με την απεικόνιση της Γέννησης του Χριστού σε εικόνες ανατολικής (βυζαντινής) τέχνης και σε πίνακες ζωγραφικής δυτικής τεχνοτροπίας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές ακολουθώντας τις οδηγίες των φύλλων εργασίας "Ανατολική τέχνη" και "Δυτική τέχνη"  προσεγγίζουν τις αντίστοιχες συλλογές εικόνων από το photodendro και αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε τεχνοτροπίας σε αυτές, κάνουν δημιουργικές συγκρίσεις και κατατάσσουν τις εικόνες ανάλογα με τα συναισθήματα που τους προκαλούν. Ο εκπαιδευτικός θα αποφασίσει για το διαμερισμό των φύλλων εργασίας στις μαθητικές ομάδες. Στο τέλος της εργασίας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα (συμπληρωμένα τα φύλλα εργασίας) και οι μαθητικές ομάδες με το ίδιο φύλλο εργασίας προβαίνουν σε δημιουργικές συζητήσεις για τις επιλογές τους. 

Τέλος οι μαθητές, με τη χρήση διαδραστικού πίνακα, ασχολούνται με τις ασκήσεις αξιολόγησης: "Η εικόνα της Γέννησης του Χριστού" (άσκηση συμπλήρωσης κενών), "Αναγνωρίζω τις εικόνες" (παιχνίδι μνήμης) και "Η αγιογραφία ως τέχνη" (ερώτηση αντιστοίχισης). 

ΚΕΦ. Δ΄: Δημιουργώντας έναν όμορφο κόσμο (e-books)

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ : ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ)

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ : ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΕΧΝΗ)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Η εικόνα της Γέννησης του Χριστού

Αναγνωρίζω τις εικόνες

Η αγιογραφία ως τέχνη

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)