Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Οι Γεωγραφικές Συντεταγμένες με το λογισμικό Google Earth

45 λεπτά

1η Διδακτική ώρα

Φύλλα Εργασίας

 

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τη δομή της προτεινόμενης διδασκαλίας

Α/Α

Διάρκεια (σε λεπτά)

Υποενότητα διδασκαλίας

Στόχος/ προσδοκώμενα αποτελέσματα

Δραστηριότητα

Διδακτικό/ εποπτικό υλικό

1

5

Εισαγωγή στο μάθημα – Σύνδεση με τα προηγούμενα

Πρόκληση ενδιαφέροντος, σύνδεση με προηγούμενη γνώση (προκαταβολικός οργανωτής)

Εισαγωγή

«Οι Γεωγραφικές Συντεταγμένες της Γης»

-

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2

10-15

Κυρίως διδασκαλία

Στόχοι:

1ος

1η Δραστηριότητα

«Η αναγκαιότητα της ύπαρξης του δικτύου των Γεωγραφικών Συντεταγμένων»

 

Η/Υ-βιντεοπροβολέας & υλικό

Λογισμικό Google Earth

3

20

Κυρίως διδασκαλία

Στόχοι:

3ος , και  6ος

 

2η Δραστηριότητα

«Οι γεωγραφικές συντεταγμένες σε δύο «μεγάλους» αριθμούς -   Ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης ενός σημείου με τη μέθοδο του GPS»

 

Η/Υ-βιντεοπροβολέας & υλικό

Λογισμικό Google Earth

4

10

Κυρίως διδασκαλία

Στόχοι:

2ος,  και 3ος

 

3η Δραστηριότητα

«Οι μεσημβρινοί και οι παράλληλοι είναι άπειροι νοητοί κύκλοι – δεν έχουν υλική υπόσταση»

 

Η/Υ-βιντεοπροβολέας & υλικό

Λογισμικό Google Earth

2Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5

15

Κυρίως διδασκαλία

Στόχοι:

2ος

 

4η Δραστηριότητα

«Οι έννοιες των Μεσημβρινών και των Παραλλήλων- ορισμοί»

 

Η/Υ-βιντεοπροβολέας, λογισμικό Google Earth, διαδίκτυο (3-διάστατη απεικόνιση του ορισμού των γεωγραφικών συντεταγμένων)

6

15

Κυρίως διδασκαλία

Στόχοι:

5ος

5η Δραστηριότητα

«Οι μεσημβρινοί και οι παράλληλοι ορίζουν τις κλιματικές ζώνες και την ώρα»

 

Η/Υ-βιντεοπροβολέας, λογισμικό Google Earth και υλικό (χάρτης) από το σχολικό βιβλίο

7

15

Κυρίως διδασκαλία

Στόχοι:

3ος και 4ος

 

6η Δραστηριότητα

«Παιχνίδια με τις γεωγραφικές συντεταγμένες στο λογισμικό, στην υδρόγειο σφαίρα και στο χάρτη»

 

Η/Υ-βιντεοπροβολέας, λογισμικό Google Earth, σχολική υδρόγειος και σχολικός χάρτης

8

5

Αξιολόγηση

Τελική αξιολόγηση

Η/Υ-βιντεοπροβολέας

 

1η διδακτική ώρα:

Εισαγωγή στο μάθημα – πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών (5’)

Το μάθημα θα μπορούσε να ξεκινήσει με μια περιγραφή του εκπαιδευτικού για μια υποθετική κατάσταση η οποία θα μπορούσε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών.   Η επιλογή εναπόκειται στη φαντασία του εκπαιδευτικού. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το παρακάτω:  

«Είναι μια συννεφιασμένη νύχτα και ο πιλότος ενός ελικοπτέρου που βρίσκεται πάνω από τη θάλασσα και που τελειώνουν τα καύσιμα πρέπει επειγόντως να εντοπίσει τη θέση ενός μικρού νησιού για να προσγειωθεί.  Πως θα βρει το νησάκι μέσα στη νύχτα;»

Ο εκπαιδευτικός αρχικά αφήνει τους μαθητές να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις όπως π.χ. «να καλέσει τον πύργο ελέγχου για πληροφορίες», «να συμβουλευτεί το χάρτη», να χρησιμοποιήσει την πυξίδα», «να υπολογίσει την θέση του με βάση την ταχύτητά του, το χρόνο πτήσης και την κατεύθυνση στην οποία κινείται», κ.α. Αφού ακουστούν όλες τις απαντήσεις, η τάξη καταλήγει ότι η απάντηση ακούει στο όνομα «Γεωγραφικές Συντεταγμένες».

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός αναφέρει ότι το θέμα «Γεωγραφικές Συντεταγμένες» διδάχθηκε στην ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού, αλλά τώρα (στο γυμνάσιο) θα εξετασθεί αναλυτικότερα/σε μεγαλύτερο βάθος και β) ότι η αξία του μαθήματος εστιάζεται στον εντοπισμό της θέσης μας οπουδήποτε πάνω στην επιφάνεια της γης.

Με την εισήγηση του εκπαιδευτικού προσελκύεται το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα και συνδέεται το μάθημα με τις προηγούμενες γνώσεις τους.  Ακολουθεί η 1η δραστηριότητα της διδασκαλίας.

            

Δραστηριότητα 1 - Κείμενο 7

Δραστηριότητα 1 - Οι 2 παράγραφοι του βιβλίου

Δραστηριότητα 1 - κείμενο 8

Το πλοίο στον ωκεανό - Google Earth

Δραστηριότητα 1 - κείμενο 9

Πλοίο στον ωκεανό - με Grid - Googe Earth

Δραστηριότητα 1 - κείμενο 10

Δραστηριότητα 2η - Κείμενο 1

Γράφημα καρτεσιανών συντεταγμένων

Δραστηριότητα 2η - Κείμενο 2

Η θέση του σχολείου στο Google Earth

Δραστηριότητα 2η - Κείμενο 3

Δραστηριότητα 3 - Κείμενο 4

Zoom out - 1

Zoom out - 2

Δραστηριότητα 3 - Κείμενο 5

Υδρόγειος - μεσημβρινοί

Παγκόσμιος χάρτης - Μεσημβρινοί

Δραστηριότητα 3 - Κείμενο 6

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)