Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Οι Γεωγραφικές Συντεταγμένες με το λογισμικό Google Earth

45 λεπτά

2η Διδακτική ώρα

Φύλλα Εργασίας

Η 2η διδακτική ώρα περιλαμβάνει 3 Δραστηριότητες - την  4η, 5η και την 6η 

Δραστηριότητα 4η - κείμενο 11

Earth with Grid- 17000

Δραστηριότητα 4η - κείμενο 12

Υδρόγειος - με επίκεντρες γωνίες

Δραστηριότητα 4η - κείμενο 13

Δραστηριότητα 5η - κείμενο 15

Globe with Grid - 16000

Δραστηριότητα 5η - κείμενο 16

Χάρτης - Ωριαίες άτρακτοι

Δραστηριότητα 5η - κείμενο 17

Δραστηριότητα 6η - κείμενο 14

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)