Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Οι Γεωγραφικές Συντεταγμένες με το λογισμικό Google Earth

5 λεπτά

Αξιολόγηση

 

Αξιολόγηση:

 Στο τέλος του μαθήματος, προτείνεται να αφιερωθούν 5-7 λεπτά για την διενέργεια της τελικής αξιολόγησης η οποία αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σεναρίου αλλά και των μαθητών.  Προφανώς, η αξιολόγηση του σεναρίου συντελείται και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (διαμορφωτική αξιολόγηση)  εφόσον τότε μπορεί να εκτιμηθεί το ενδιαφέρον, η συμμετοχή και η συνεργασία των μαθητών αλλά και το μαθησιακό αποτέλεσμα στο τέλος της κάθε δραστηριότητες όταν τα αποτελέσματα (απαντήσεις των μαθητών) ανακοινώνονται και συζητούνται στην ολομέλεια της τάξης. 

Για την διενέργεια της τελικής αξιολόγησης προτείνεται να προβληθούν στον πίνακα (μέσα του βιντεοπροβολέα) σύντομα ερωτήματα ή quiz που να ελέγχουν την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που τέθηκαν στην στοχοθεσία του προτεινόμενου σεναρίου.  

Για να εξοικονομηθεί διδακτικός χρόνος, προτείνεται τα ερωτήματα να προβάλλονται στον πίνακα και ο εκπαιδευτικός να ρωτάει «ποιος μπορεί να απαντήσει». Το πλήθος των χεριών των μαθητών, που θα σηκώνονται σε κάθε ερώτημα, θα κρίνει και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.  Σε κάθε ερώτημα ο εκπαιδευτικός θα επιλέγει μόνο έναν μαθητή να απαντήσει προφορικά.   

Προτείνονται τα παρακάτω ερωτήματα τα οποία είτε προβάλλονται αυτούσια (με τη μορφή κειμένου) είτε μετασχηματισμένα μέσα από το σύστημα ΑΙΣΩΠΟΣ σε μορφή «διαδραστικών αντικειμένων» (quiz) αξιολόγησης – τα οποία επισυνάπτονται.  Για όσα ερωτήματα έχουν την μορφή quiz οι σωστές απαντήσεις προκύπτουν μέσα από το ίδιο το quiz.

1.Γιατί είναι σημαντική η ύπαρξη του συστήματος των γεωγραφικών συντεταγμένων;

2.Τι είναι οι Μεσημβρινοί και τι οι Παράλληλοι;

3.Αντιστοιχίστε τους τόπους της πρώτης στήλης με τις γεωγραφικές συντεταγμένες της δεύτερης στήλης

4.Πόσοι Παράλληλοι και πόσοι Μεσημβρινοί μπορούν να υπάρξουν;

5.Πως ορίζεται η εύκρατη, πως η τροπική και πως οι πολικές κλιματικές ζώνες;

6.Πως ορίζονται οι ωριαίες άτρακτοι;

 

Εναλλακτικά μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να επιλέξουν «Σωστό-Λάθος»  για τα ερωτήματα του "Πίνακα" που ακολουθεί - ο οποίος προβάλλεται μέσα από τον βιντεοπροβολέα και απαντιέται προφορικά:

 

Α/Α

Πρόταση

Σ/Λ

1

Οι Γεωγραφικές συντεταγμένες έχουν λύσει πολύ αποτελεσματικά το πρόβλημα του προσδιορισμού της θέσης ενός σημείου πάνω στην επιφάνεια της γης - με μεγάλη ακρίβεια

 

2

Οι Μεσημβρινοί είναι ημικύκλια που περνούν από τους δύο πόλους της γης

 

3

Οι παράλληλοι κύκλοι είναι όλοι ίσοι

 

4

Ο πρώτος μεσημβρινός περνάει από την Αθήνα

 

5

Το Γεωγραφικό Μήκος το μετράμε με σημείο αναφοράς τον μεσημβρινό που περνάει από το αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς (Λονδίνο)

 

6

Οι Παράλληλοι ορίζουν το Γ.Π.

 

7

Μηδέν Γ.Π. σημαίνει ότι "πάνω στον Ισημερινό"

 

8

Οι κλιματικές ζώνες (Τροπική, Εύκρατες, Πολικές) ορίζονται από συγκεκριμένους παραλλήλους

 

9

Σε γενικές γραμμές, τόποι των οποίων το Γ.Μ. διαφέρει κατά 45 μοίρες,  έχουν διαφορά ώρας 1 ώρα

 

10

Υπάρχουν άπειροι Μεσημβρινοί και άπειροι Παράλληλοι

 

11

Για να προσδιορίσουμε με ακρίβεια λίγων μέτρων τη θέση ενός σημείου πάνω στην επιφάνεια της γης πρέπει οι Γεωγραφικές Συντεταγμένες που θα χρησιμοποιήσουμε να έχουν ακρίβεια μοιρών, πρώτων λεπτών και δευτέρων λεπτών

 

12

Η απόσταση σε μοίρες μεταξύ δύο διαδοχικών μεσημβρινών που φαίνονται σε ένα χάρτη ή στο λογισμικό Google Earth εξαρτάται από την κλίμακα της περιοχής που αναπαρίσταται

 

13

Το Γ.Μ. μπορεί να κυμαίνεται από 0 έως 90 μοίρες

 

14

Το Γ.Π. μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 0 και 180

 

15

Ο Τροπικός του Καρκίνου ορίζει το βορειότερο Γ.Π. στο οποίο οι ακτίνες του Ηλίου μπορούν να πέσουν κάθετα στην επιφάνεια της Γης

 

16

Οι Παράλληλοι Τροπικός του Καρκίνου και Τροπικός του Αιγόκερω  αποτελούν αντίστοιχα το βόρειο και το νότιο όριο της Τροπικής κλιματικής ζώνης και ταυτόχρονα τα όριά της με τις δύο εύκρατες (βόρεια και νότια) κλιματικές ζώνες

 

 

 

Αντιστοίχιση: Πόλεις - Γεωγραφικές Συντεταγμένες

Πίνακας: Σωστό λάθος

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)