Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Computers in our life

10 λεπτά

Computer Parts

Κάνουμε επανάληψη τα μέρη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και κάνουμε διαδραστικές ασκήσεις λεξιλογίου με στόχο την κατανόηση και εμπέδωσή του.

Vocabulary Exercise

Διευκρίνιση: 
Look at the pictures and write the words.

How much do you know about computers?

Διευκρίνιση: 
Fill in the blanks with the correct computer words.
Σχόλιο: 
Έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία από το e-book της Ε τάξης (Unit 1: Lesson 1 Edugame Crossword ).

Let's play!

Δημιουργός Σεναρίου: Στυλιανή Μανουσογιαννάκη (Εκπαιδευτικός)