Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Computers in our life

15 λεπτά

Internet & Computers in our life

Ζητείται από τους μαθητές να διαβάσουν κείμενο σχετικό με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο και να συμπληρώσουν τα κενά χρησιμοποιώντας λέξεις που τους δίνονται. Στη συνέχεια καλούνται να ελέγξουν τις γνώσεις τους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Cloze test

True or False?

Διευκρίνιση: 
Choose the correct answer.
Σχόλιο: 
Σε αυτή τη δραστηριότητα έχουν χρησιμοποιηθεί και ερωτήσεις από την άσκηση B (Βιβλίο Μαθητή Ε τάξης, σ. 15)
Δημιουργός Σεναρίου: Στυλιανή Μανουσογιαννάκη (Εκπαιδευτικός)