Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

10 λεπτά

Προβληματισμός των μαθητών

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Έχουμε στο εργαστήριο πληροφορικής έναν μεγάλο χάρτη της Ελλάδας στον τοίχο.Αρχικά ρωτάμε τους μαθητές να μας πουν ποια χώρα απεικονίζει ο χάρτης.Προφανώς τα παιδιά απαντούν ότι είναι η Ελλάδα. Στη συνέχεια μέσα από καθοδηγούμενη συζήτηση αναφερόμαστε στις διακεκομμένες γραμμές που υπάρχουν πάνω στο χάρτη με χρώμα κόκκινο και άσπρο και χωρίζουν  την Ελλάδα σε μεγάλα κομμάτια, που λέγονται γεωγραφικά διαμερίσματα. Οι μαθητές προβληματίζονται για τα γεωγραφικά στοιχεία που μας δίνει ο χάρτης, γραμμές, σύμβολα αλλά  και για τα γεωγραφικά διαμερίσματα, πόσα είναι και πως λέγονται.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)