Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

35 λεπτά

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

Φύλλα Εργασίας

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

Οι μαθητές μέσα στις ομάδες παρατηρούν τις διαφάνειες από την παρουσίαση των γεωγραφικών διαμερισμάτων, διατυπώνουν ερωτήσεις, συζητούν και συμπληρώνουν τα φύλλα εργασίας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές γνωρίζουν να πατάνε το κουμπί για την εναλλαγή των διαφανειών.
Σχόλιο: 
Σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα εισάγεται το πιο σπουδαίο σημείο από άποψη Ιστορίας.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)