Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

15 λεπτά

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Φύλλα Εργασίας

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Οι ομάδες των παιδιών ανακοινώνουν τα συμπεράσματα των φύλλων εργασίας στην τάξη. Προκαλούμε συζήτηση, βοηθώντας τους μαθητές να διατυπώσουν το συμπέρασμα ότι η Ελλάδα χωρίζεται σε 9 γεωγραφικά διαμερίσματα. Οι μαθητές τα αποκαλούν με τα ονόματά τους δείχνοντάς τα στο χάρτη της Ελλάδας.

Ύστερα η κάθε ομάδα συμπληρώνει το Φύλλο Εργασίας.

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)