Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Μακριά από την πατρίδα», μετανάστευση & προσφυγιά

40 λεπτά

Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές:

Α. Κατανοούν και διαχωρίζουν εννοιολογικά την έννοια του πρόσφυγα και του μετανάστη.

Β. Προσδιορίζουν  τις κατηγορίες  της μετανάστευσης.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το προβολικό μηχάνημα για την παρουσίαση powerpoint, και  η διάλεξη μέσω ερωταποκρίσεων για αποσαφήνιση των σχετικών εννοιών , ένα μονόλεπτο βίντεο για προβληματισμό και κάρτες ερωτήσεων.

 Γ. Επισυνάπτεται φύλλο εργασίας 

 

 

 

Εισαγωγικές έννοιες

Διευκρίνιση: 
Πατήστε επάνω στα διαδραστικά στοιχεία

'Ελληνες φεύγουν μετανάστες στην Αυστραλία

'Ασκηση εμπέδωσης με κάρτες ερωτήσεων

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε με κεφαλαία
Δημιουργός Σεναρίου: EYΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)