Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Μακριά από την πατρίδα», μετανάστευση & προσφυγιά

45 λεπτά

ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές:

Προσδιορίζουν  τις αιτίες και κατανοούν  τις  κυριότερες συνέπειες της μετανάστευσης/προσφυγιάς.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το προβολικό μηχάνημα για την  παρουσίαση powerpoint,   η διάλεξη μέσω ερωταποκρίσεων για αποσαφήνιση των σχετικών εννοιών, και μία άσκηση εμπέδωσης με κάρτες.

Επισυνάπεται φύλλο εργασίας .

 

Οι αιτίες και οι συνέπειες της μετανάστευσης

Διευκρίνιση: 
Πατήστε επάνω στα διαδραστικά στοιχεία

Συνέπειες μετανάστευσης

Διευκρίνιση: 
ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Δημιουργός Σεναρίου: EYΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)