Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γνωρίζω το ζωγράφο Πάουλ Κλέε και τον φανταστικό του κόσμο.

45 λεπτά

Δημιουργία έργου και παρουσίασή του.

Φύλλα Εργασίας

Παρουσιάζονται στην αίθουσα τρεις πίνακες του Πάουλ Κλέε, οι οποίοι κατατάσσονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες (μορφές έκφρασης): 1. Χρώμα και Μουσική, 2. Ζωγραφική, 3. Παιχνίδι ρόλων. Με αφορμή τον κάθε πίνακα, την έμπνευση που προσφέρει και το ιδιαίτερο μαθησιακό στυλ ή την ιδιαίτερη κλίση κάθε μαθητή-τριας, τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα δημιουργεί το δικό της έργο. Μέσα από τα έργα προβάλλονται έννοιες και αξίες όπως ρυθμός, ομαδικότητα, σεβασμός, φιλία. 

1. ΧΡΩΜΑ και ΜΟΥΣΙΚΗ

1η ομάδα: Με ρυθμό.

Διευκρίνιση: 
Η εργασία αυτή ενδείκνυται να γίνει με τουλάχιστον έξι μαθητές. Αν είναι εφικτό, την ημέρα της δημιουργίας-παρουσίασης, τα παιδιά να φορούν λευκά μπλουζάκια.

2. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

2η ομάδα: Η πόλη.

3. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ

3η ομάδα: Το χρυσόψαρο.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)