Καλλιτεχνική Παιδεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δραματοποίηση του διηγήματος του Δ. Χατζή, Ο Σιούλας ο ταμπάκος

45 λεπτά

Δραματοποίηση του διηγήματος

Φύλλα Εργασίας

Οι ομάδες, ανάλογα με τον ρόλο που έχουν αναλάβει από την αρχή της διαδικασίας, προχωρούν στη δραματοποίηση του διηγήματος. Σε κάθε όμαδα δίνεται Φύλλο Εργασίας, με το οποίο της ανατίθεται η ανάληψη συγκεκριμένης δράσης. Ο διδάσκων έχει φροντίσει να αποθηκεύσει τα Φύλλα εργασίας στην επιφάνεια εργασίας των σταθμών. Κάθε ομάδα, είναι θετικό να έχει στη διάθεσή της δύο υπολογιστές, για να μπορούν οι μαθητές, μοιράζοντας τα ερωτήματα, να δουλέψουν σε υποομάδες. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον επεξεργαστή κειμένου, το λογισμικό παρουσίασης και το διαδίκτυο (αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της δράσης τους). Ο διδάσκων, ανάλογα με τη δυναμική της τάξης τους, μπορεί να αναπροσαρμόσει τις προτεινόμενες δραστηριότηττες στα Φύλλα Εργασίας. 

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Συντονιστής)