Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Από τη δολοφονία στο Σαράγεβο στη συνθήκη των Βερσαλιών: μια διαλεκτική προσέγγιση του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.

30 λεπτά

Αφορμή και αίτια του πολέμου

Φύλλα Εργασίας

Διερευνώνται οι εμφανείς παράγοντες και οι λόγοι που οδήγησαν στο ξέσπασμα και στην επέκταση του πολέμου.Παράλληλα προετοιμάζεται η διαλεκτική εξήγηση των γεγονότων με την επισήμανση δομών, όπως είναι η συγκρότηση των Συμμαχιών πριν και κατά τον πόλεμο.

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Διευκρίνιση: 
Εντοπίστε την αφορμή και τα αίτια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, αντλώντας τα από το διαδραστικό βίντεο που ακολουθεί. Εργαστείτε με βάση τις παρεχόμενες οδηγίες.
Σχόλιο: 
Το βίντεο είναι βοηθητικό στην εκπόνηση του φύλλου εργασίας
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)