Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Από τη δολοφονία στο Σαράγεβο στη συνθήκη των Βερσαλιών: μια διαλεκτική προσέγγιση του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.

45 λεπτά

Εμβάθυνση στα αίτια (διαλεκτική εξήγηση)

Φύλλα Εργασίας

Γίνεται επεξεργασία στα βασικά αίτια του πολέμου. Εμπλουτίζονται  με στοιχεία από το σχολικό βιβλίο και εξωτερικές πηγές. Λαμβάνεται υπόψη η εργασία και της προηγούμενης φάσης.

Αίτια του πολέμου

Σχόλιο: 
Η παράθεση του βίντεο έχει βοηθητικό χαρακτήρα
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)