Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Από τη δολοφονία στο Σαράγεβο στη συνθήκη των Βερσαλιών: μια διαλεκτική προσέγγιση του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.

45 λεπτά

Αξιολόγηση της σχετικής ύλης

Φύλλα Εργασίας

Δίνονται ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, με σκοπό να ελεγχθεί η προσκτηθείσα γνώση. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης με σχολιασμό εικόνων και παραθεμάτων, ερωτήσεις τύπου πολλαπλής επιλογής και τύπου Σωστό-Λάθος. Οι μαθητές απαντούν ατομικά και όχι ομαδοσυνεργατικά. Όλες οι απαντήσεις θα περιληφθούν στο επισυναπτόμενο φύλλο εργασίας.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

Διευκρίνιση: 
Όπου επιλέξετε Λάθος, προσπαθήστε να κάνετε την απαιτούμενη διόρθωση.

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ

Η ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ

Διευκρίνιση: 
Αφού μελετήσετε το σύντομο κείμενο που ακολουθεί, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που αναδύονται στα διαδραστικά σημεία της εικόνας.
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)