Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η έννοια της παραγώγου συνάρτησης

30 λεπτά

Ανακεφαλαίωση - Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Στην παρούσα φάση γίνεται ανακεφαλαίωση των εννοιών και διαδικασιών που διδάχθηκαν και αξιολόγηση σχετικά με το αν επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί στόχοι που είχαν τεθεί.  

Στην ανακεφαλαίωση γίνεται μία σύνοψη και αναστοχασμός των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη διδασκαλία, αλλά και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για τη μάθηση και τα παραπάνω παρουσιάζονται σε πίνακες – διαγράμματα και / ή σε ένα χάρτη εννοιών. Η ανακεφαλαίωση σχετίζεται με τη μεταγνώση, δηλαδή με τη συνειδητοποίηση από τους μαθητές του τι έχουν μάθει αλλά και την είγνωση των διαδικασιών της μάθησης τους. 

Στην ανακεφαλαίωση υπάρχει ένας ημισυμπληρωμένος χάρτης εννοιών, του οποίου τα πεδία που λείπουν καλούνται να συμπληρώσουν οι μαθητές. Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν με τον ημισυμπληρωμένο χάρτη εννοιών είτε σε έντυπη μορφή (Φύλλο εργασίας 1) (pdf) ή να εργαστούν με μία δραστηριότητα στην οποία συμπληρώνουν τα πεδία του χάρτη εννοιών που λείπουν.

Η παρούσα φάση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο εργαστήριο υπολογιστών με τους μαθητές να εργάζονται σε ομάδες των δύο ανά υπολογιστή ή στην τάξη με τη χρήση βιντεοπροβολέα και φορητού υπολογιστή, τον οποίο χειρίζεται ο δάσκαλος και τη χρήση έντυπων φύλλων εργασίας που περιέχουν τον ημισυμπληρωμένο χάρτη εννοιών. 

Στην αξιολόγηση ελέγχουμε αν οι διδακτικοί στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει επιτεύχθηκαν. Η τελική αξιολόγηση γίνεται μέσω ενός ερωτηματολογίου γνώσεων το οποίο ενδείκνυται να δοθεί έντυπα στους μαθητές στο τέλος της ενότητας και για το οποίο ενδείκνυται να διατεθούν 15 λεπτά για τη συμπλήρωση του. Το ερωτηματολόγιο γνώσεων έχει αναρτηθεί στα φύλλα εργασίας ως Φύλλο εργασίας 2 (test_ennoia_paragogou.doc). 

Αξιολόγηση γίνεται και στις υπόλοιπες φάσεις του σεναρίου διδασκαλίας, ειδικότερα στο στάδιο της Ανακεφαλαίωσης, στο οποίο οι μαθητές συνοψίζουν οι ίδιοι τα βασικά συμπεράσματα της ενότητας συμμετέχοντας ενεργητικά, αλλά και στις δύο προηγούμενες φάσεις, στα στάδια στα οποία έχουμε εφαρμογή των εννοιών και διαδικασιών που διδάχθηκαν στην επίλυση ασκήσεων, όπου έχουμε τόσο αξιολόγηση από το δάσκαλο όσο και αυτοαξιολόγηση από τους μαθητές, κατά πόσο οι τελευταίοι έχουν κατασκευάσει τις γνώσεις και έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες που τίθενται στους διδακτικούς στόχους.

Ανακεφαλαίωση

Δραστηριότητα: Ημισυμπληρωμένος χάρτης εννοιών

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε τα πεδία του χάρτη εννοιών που λείπουν, τραβώντας και αποθέτοντας (drag and drop) τα πεδία κειμένου που βρίσκονται κάτω από το χάρτη.
Σχόλιο: 
Ο χάρτης εννοιών έχει δημιουργηθεί με το CMap Tools και έχει γίνει εξαγωγή σε εικόνα (jpeg) και σε pdf.

Συμπληρωμένος χάρτης εννοιών

Σχόλιο: 
Ο χάρτης εννοιών έχει δημιουργηθεί στο CMap Tools και έχει γίνει εξαγωγή ως εικόνα (jpeg).

Αξιολόγηση: Ερωτηματολόγιο γνώσεων στην έννοια της παραγώγου

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΡΕΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντονιστής)