Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

25 λεπτά

Συγκέντρωση Δεδομένων – Επεξεργασία Υλικού

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές εμπλέκονται στη συλλογή και  ομαδοποιήση ενός πλήθους στοιχείων, με κριτήριο τη χρήση τους σε κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα της καθημερινής ζωής.

Αναμένεται οι μαθητές, μέσα από ασκήσεις και διαλόγο, να ανακαλύψουν ότι σε κάθε δραστηριότητα απαιτούνται αρχικά στοιχεία (Δεδομένα) τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους, ώστε να προκύψει κάποιο αποτέλεσμα (Πληροφορία).


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  • Οι μαθητές (ομάδες 2 - 3 μαθητές ανά σταθμό εργασίας) παρατηρούν μια διαδραστική εικόνα (Αρχικά στοιχεία) και συλλέγουν στοιχεία για διάφορες συνηθισμένες δραστηριότητες όπως: η δημιουργία ζωγραφιάς, η παρασκευή χωριάτικης σαλάτας και η εύρεση αθροίσματος ακεραίων αριθμών.
  • Οι μαθητές επεξεργάζονται το υλικό τους μέσα από διαδραστικές ασκήσεις (Άσκηση 1: Αρχικά στοιχεία, Άσκηση 2: Ρήμα συνδυασμού, Άσκηση 3: Αποτέλεσμα), και καταγράφουν τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν σε φύλλο εργασίας (Φύλλο Εργασίας 1).

 

Αρχικά στοιχεία

Διευκρίνιση: 
Πατήστε αριστερό "κλικ" στο ποντίκι πάνω σε κάθε "στόχο" και δείτε το όνομα και την χρήση του κάθε στοιχείου.

Άσκηση 1: Αρχικά στοιχεία

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε τα κατάλληλα στοιχεία από την εικόνα σύμφωνα με την κάθε δραστηριότητα., πατώντας πάνω τους αριστερό "κλικ".

Άσκηση 2: Ρήμα συνδυασμού

Διευκρίνιση: 
Ταιριάξτε τις δραστηριότητες με το κατάλληλο ρήμα
Σχόλιο: 
Το ρήμα που θα διαλέξετε δείχνει με ποιο τρόπο θα συνδυαστούν τα στοιχεία μεταξύ τους.

Άσκηση 3: Αποτέλεσμα

Διευκρίνιση: 
Γράψτε τι θα δημιουργηθεί στο τέλος κάθε δραστηριότητας.
Σχόλιο: 
Γράψτε τις απαντήσεις σας με κεφαλαία γράμματα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΗ (Εκπαιδευτικός)