Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

20 λεπτά

Οργάνωση – Διατύπωση Υποθέσεων

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές μελετούν και οργανώνουν όλη την προηγούμενη δουλειά τους. Με τη βοήθεια διαγράμματος διατυπώνουν υποθέσεις σχετικά με τις έννοιες Δεδομένα, Επεξεργασία και Πληροφορία.

Αναμένεται οι μαθητές, να διατυπώσουν ένα δικό τους ορισμό για τις έννοιες της ενότητας (Δεδομένα - Επεξεργασία - Πληροφορία).


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  • Οι μαθητές (ομάδες 2 - 3 μαθητές ανά σταθμό εργασίας) μελετούν διάγραμμα σχετικό με τις καινούργιες έννοιες (Δεδομένα - Επεξεργασία - Πληροφορία), και το συγκρίνουν με τα διαγράμματα που συμπλήρωσαν στο Φύλλο Εργασίας της προηγούμενης φάσης .
  • Οι μαθητές συμπληρώνουν ένα κενό διάγραμμα και καταγράφουν τις υποθέσεις τους σε νέο Φ.Ε. (Φύλλο Εργασίας 1).

Δεδομένα - Επεξεργασία - Πληροφορία

Διευκρίνιση: 
Συγκρίνετε το διάγραμμα που βλέπετε με τα διαγράμματα που συμπληρώσατε στο προηγούμενο φύλλο εγασίας .
Σχόλιο: 
Σκεφτείτε, στο φύλλο εργασίας της προηγούμενης φάσης, ποια μπορεί να είναι τα Δεδομένα; Πώς θα περιγράφατε την Επεξεργασία; Τι είναι τελικά η Πληροφορία;
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΗ (Εκπαιδευτικός)