Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

15 λεπτά

Έλεγχος Υποθέσεων - Εφαρμογή

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές ελέγχουν τις υποθέσεις τους μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένη προσομοίωση και παρουσίαση των ορισμών των νέων εννοιών. Τέλος, εφαρμόζουν την νέα γνώση σε παραδείγματα από την καθημερινότητα.

Αναμένεται οι μαθητές, να επιβεβαιώσουν τις σωστές υποθέσεις τους και να διορθώσουν τις λανθασμένες.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  • Οι μαθητές παρακολουθούν τη διαδικασία της επεξεργασίας των δεδομένων και την παραγωγή της πληροφορίας, επιλέγοντας διάφορες ομάδες δεδομένων σε μια διαδραστική εφαρμογή από το photodentro.edu.gr, http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/758 (Επεξεργασία δεδομένων - Παραγωγή πληροφορίας)
  • Οι μαθητές μελετούν τους ορισμούς των τριών νέων εννοιών που τους δίνονται (Ορισμοί).
  • Μέσα από συζήτηση διευκρινίζονται πιθανές παρανοήσεις.
  • Οι μαθητές (ομάδες 2 - 3 μαθητές ανά σταθμό εργασίας) συμπληρώνουν ημιτελή διαγράμματα (Φύλλο Εργασίας 1)

Επεξεργασία δεδομένων - Παραγωγή πληροφορίας

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε κάποια ομάδα δεδομένων που σας δίνετε και στη συνέχεια εισάγετέ τα στη μηχανή επεξεργασίας.
Σχόλιο: 
Δοκιμάστε και τις τέσσερις ομάδες δεδομένων και δείτε το αποτέλεσμα που προκύπτει.

Ορισμοί

Διευκρίνιση: 
Διαβάστε προσεκτικά τους ορισμούς και συγκρίνετέ τους με τις υποθέσεις που γράψατε στο σχετικό φύλλο εργασίας.
Σχόλιο: 
Συζητήστε μέσα στην ομάδα, με τις άλλες ομάδες και με τον καθηγητή σας για τις σωστές αλλά και τις λανθασμένες υποθέσεις.
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΗ (Εκπαιδευτικός)