Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ιουστινιανός Α'

60 λεπτά

Φάση δημιουργίας τελικού έργου.

   Οι μαθητές,μετά τον προσχεδιασμό των σημειώσεων και των  προτάσεων- ιδεών τους στην επεξεργασία των φύλλων εργασίας τους,στην προηγούμενη φάση του σεναρίου, δημιουργούν πια,στη φάση αυτή, την τελική τους ανταπόκριση από την εποχή του Ιουστινιανού, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής αποστολής της κάθε ομάδας. Η ανταπόκρισή τους θα έχει τη μορφή  πολυτροπικών  αρχείων κειμένου ή παρουσιάσεων, τα οποία θα αναρτηθούν στο δημοσιογραφικό ιστολόγιο της τάξης τους ή στη σχολική ηλεκτρονική εφημερίδα τους.

Δημιουργός Σεναρίου: Γεωργία Κοθρά (Εκπαιδευτικός)