Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ιουστινιανός Α'

30 λεπτά

Φάση παρουσίασης, αξιολόγησης έργου.

   Μετά την ανάρτηση των  εργασιών των ομάδων στο μαθητικό τους ιστολόγιο- ή εναλλακτικά στην ηλεκτρονική σχολική τους εφημερίδα-γίνεται η παρουσίαση του τελικού έργου.Οι μαθητές ενημερώνουν τους συμμαθητές τους για το έργο της ομάδας τους και αντίστοιχα ενημερώνονται από αυτούς. Σχολιάζουν, ερωτούν, κρίνουν και αξιολογούν το έργο αυτό περιγραφικά και με τεκμήρια. Η όλη διαδικασία γίνεται σε πλαίσιο ελευθερίας έκφρασης και ανατροφοδότησης κριτικής σκέψης και διαλόγου.
 

Δημιουργός Σεναρίου: Γεωργία Κοθρά (Εκπαιδευτικός)