Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Διάθλαση και αρχή του ελάχιστου χρόνου

15 λεπτά

Δείκτης διάθλασης και νόμος του Snell

Ο εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας την αναλογία, προβάλλει διαδοχικά 2 εικόνες στην οθόνη προβολής της τάξης. Η πρώτη εικόνα είναι σχετική με τη φαινόμενη ανύψωση. Ο εκπαιδευτικός εισάγει τον δείκτη διάθλασης και, προβάλλοντας πλέον τη 2η εικόνα, το νόμο του Snell. Προτείνεται, αν είναι δυνατή η γραφή στην οθόνη προβολής (πχ διαδραστικός πίνακας ή λευκός πίνακας μαρκαδόρου) ο σχεδιασμός ακτίνων και γωνιών πάνω στις ίδιες τις εικόνες).

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει, στην ολομέλεια της τάξης, προβάλλοντας στην οθόνη, την ερώτηση πολλαπλής επιλογής για τη διερεύνηση της στοιχειώδους κατανόησης του νόμου του Snell.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί (προαιρετικά) να αξιοποιήσει την δυνατότητα προβολής στην οθόνη του σχολικού βιβλίου σε ψηφιακή μορφή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C201/531/3516,14432/

Φαινόμενη ανύψωση

Διάθλαση και νόμος του Snell

Ερώτηση διερεύνησης της στοιχειώδους κατανόησης του νόμου του Snell

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)