Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Διάθλαση και αρχή του ελάχιστου χρόνου

15 λεπτά

Το πρίσμα

Φύλλα Εργασίας

Ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει πρίσμα και επιδεικνύει με ακτίνα LASER τη διάθλαση του φωτός (εναλλακτικά, μπορεί να προβληθεί -στην τάξη- και να συζητηθεί η φωτογραφία "Πρίσμα και ακτίνα φωτός LASER"). Στη συνέχεια, οι μαθητές εργάζονται διαδοχικά στο 2ο και στο 3ο φύλλο εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε φύλλου εργασίας, ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει και καθοδηγεί κατάλληλη συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης (η οποία εμπεριέχει και διαμορφωτική αξιολόγηση).

Πρίσμα και ακτίνα φωτός LASER

Σχόλιο: 
Διατίθεται για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης, με αναφορά στο δημιουργό ή το δικαιούχο της άδειας και συναίνεση διανομής με την ίδια ή παρόμοια άδεια οποιουδήποτε παράγωγου του πρωτότυπου έργου (CC BY-NC-SA 3.0 GR http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/).

Το πρίσμα

Σχόλιο: 
Ο εκπαιδευτικός προβάλλει την εικόνα, στην αρχή της φάσης

Το πρίσμα (applet)

Σχόλιο: 
Η εφαρμογή τρέχει (σύμφωνα με τις οδηγίες των φύλλων εργασίας) είτε στους υπολογιστές των ομάδων μαθητών είτε προβάλλεται στην οθόνη προβολής της τάξης.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)