Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Διάθλαση και αρχή του ελάχιστου χρόνου

5 λεπτά

Φαινόμενη ανύψωση

Φύλλα Εργασίας

Ο εκπαιδευτικός προβάλλει την εικόνα με το ψάρι μέσα στο νερό στην οθόνη προβολής της τάξης και δίνει τις κατάλληλες οδηγίες για να εκτελέσουν στο σπίτι οι μαθητές τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας 4.

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν (μέσω του φύλλου εργασίας 4) σε ερωτήσεις σχετικά με τη φαινόμενη ανύψωση και το νόμο του Snell και να επιστρέψουν συμπληρωμένο το φύλλο εργασίας στο επόμενο μάθημα.

Προαιρετικά, μπορεί να αξιοποιηθεί και το http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8184.

Το ψάρι μέσα στο νερό

Φαινόμενη ανύψωση (applet)

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)