Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η Αιθανόλη

5 λεπτά

Κοινοποίηση θέματος

Φύλλα Εργασίας

1. Ο εκπαιδευτικός περιγράφει σύντομα και χωρίς να αναφέρει το όνομά της, μια "οργανική χημική ένωση, γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων, με σημαντικές φυσικές και χημικές ιδιότητες, χρήσιμη ως αντισηπτικό και ως καυσιμο, σημαντική πρώτη ύλη για την ποτοποιία, αλλά και πολύ επικίνδυνη για τον οργανισμό". Οι μαθητές βρίσκουν εύκολα τη λύση του ... αινίγματος. Πρόκειται για την αιθανόλη.

2. Στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημων οι μαθητές είναι οργανωμένοι σε ομάδες. Για την υποστήριξη της συνοχής των φάσεων αλλά και της αρτιότερης αφομοίωσης των νέων γνώσεων,σε κάθε ομάδα φροντίζουμε να αποδοθούν ρόλοι: Ένας "Καθηγητής Φιλολογικών Μαθημάτων", ένας "Καθηγητής Βιολογίας", ένας "Καθηγητής Χημείας", ένας "Καθηγητής Φυσικής Αγωγής" και ένας "Μαθητής".

3. Οι μαθητές παροτρύνονται να αναζητήσουν στο σχολικό βιβλίο κείμενα που δηλώνουν ότι ήταν από παλιά γνωστή η ύπαρξη της αιθανόλης, αλλά και η επίδρασή της στον ανθρώπινο οργανισμό. Αναζητούν όλοι τις πληροφορίες. Στην ολομέλεια αναλαμβάνει να παρουσιάσει τα συμπεράσματα, ο "Φιλόλογος" κάθε ομάδας. 

Σχολικό Βιβλίο Γ΄ Γυμνασίου - Η αιθανόλη

Διευκρίνιση: 
Στο βιβλίο αναζητούμε κείμενα και γνώσεις για την πορεία της αιθανόλης στην Ιστορία, τη Μυθολογία, τη Θρησκεία και τη Λογοτεχνία.
Σχόλιο: 
Εξυπακούεται πως το σχολικό εγχειρίδιο, χρησιμοποιείται και στην έντυπη μορφή του.

Η αιθανόλη στις Γραφές

Διόνυσος και Οινέας

Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Παλούμπα (Εκπαιδευτικός)