Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η Αιθανόλη

10 λεπτά

Ζυμώσεις - Ένζυμα

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές παρακολουθούν το video με τη ζύμωση του μούστου. Ο διδάσκων εισάγει διερευνητικά ερωτήματα και καθοδηγεί τους μαθητές να οικοδομήσουν τη νέα γνώση και να διορθώσουν τις ενδεχόμενα εσφαλμένες προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους. 

Οι μαθητές οδηγούνται στην διατύπωση των ορισμών της ζύμωσης και των ενζύμων, καθώς και σε συμπεράσματα σχετικά με τη χρησιμότητα των ενζύμων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, σε σύγκριση με τους ανόργανους καταλύτες.

Οι απόψεις των μαθητών διορθώνονται και συμπληρώνονται από τον διδάσκοντα.

Σε κάθε ομάδα, όλα τα μέλη αναζητούν, συζητούν και συναποφασίζουν.

Στη φάση αυτή, τις απαντήσεις της ομάδας τις παρουσιάζει στην ολομέλεια ο "Καθηγητής Βιολογίας" κάθε ομάδας.

Ζύμωση και οινοποιία

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε: Η Χημεία του άνθρακα-->Αλκοόλες και Ζυμώσεις--> και από τις Παρουσιάσεις "Αλκοολική Ζύμωση και Οινοποιία" .

Ερώτηση 1

Ερώτηση 2

Ερώτηση 3

Ζυμώσεις

H αυστηρή εξειδίκευση των ενζύμων

Ερώτηση 4

Ερώτηση 5

Ερώτηση 6

Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Παλούμπα (Εκπαιδευτικός)