Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η Αιθανόλη

10 λεπτά

Η Αιθανόλη

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές καθοδηγούνται να "ανακαλύψουν" τις φυσικές και χημικές ιδιότητες της αιθανόλης καθώς και τον τρόπο παρασκευής της από τη ζύμωση της γλυκόζης. Επίσης,  εκτελούν μετωπικό πείραμα για την μελέτη των φυσικών ιδιοτήτων της αιθανόλης, όπως αυτό περιγράφεται στο σχετικό φύλλο εργασίας.

Πραγματοποιείται από τον διδάσκοντα ως πείραμα επίδειξης η καύση της αιθανόλης. Ανιχνεύονται τα προϊόνται και καταγράφεται η χημική εξίσωση. 

Ο καθηγητής γράφει στον πίνακα τη χημική εξίσωση της ζύμωσης και ακολουθεί σχετική συζήτηση,για τον αναβρασμό του μούστου και το παραγόμενο διοξείδιο του άνθρακα, τη σχέση της "γλυκύτητας" των σταφυλιών και του μούστου με την περιεκτικότητα του κρασιού σε οινόπνευμα κ.ο.κ.

Σε κάθε μαθητική ομάδα, ερευνούν, συζητούν κι ανακαλύπτουν όλοι. Ο λόγος για την παρουσίαση των συμπερασμάτων δίνεται στον  "Καθηγητή Χημείας". 

Αλκοόλες: παραδείγματα και προσομοιώματα

Διευκρίνιση: 
Δείτε τα μόρια της μεθανόλης, της αιθανόλης και άλλων αλκοολών, σε τρισδιάστη απεικόνιση!
Σχόλιο: 
Χαρακτηριστική ομάδα όλων των αλκοολών, είναι το υδροξύλιο "-ΟΗ"

Δομή και ιδιότητες των αλκοολών

Διευκρίνιση: 
Η αιθανόλη, ανήκει στην "χημική οικογένεια " των αλκοολών. Είναι όμως η πιο γνωστή από όλες τις αλκοόλες. Είναι δηλαδή "Η αλκοόλη"!
Σχόλιο: 
Στην ίδια "χημική οικογένεια" με την αιθανόλη, ανήκει και η "μεθανόλη" .

Προσομοίωμα του μορίου της αιθανόλης.

Διευκρίνιση: 
Δείτε το μόριο της αιθανόλης σε τρισδιάστη απεικόνιση και με διάφορους τρόπους!

Ερώτηση 1 - Φυσικές ιδιότητες της αιθανόλης

Ερώτηση 2 - Πυκνότητα της αλκοόλης

Ερώτηση 3 - Καύση αιθανόλης

Ερώτηση 4 - Παρασκευή αιθανόλης

Αξιολογούμε τις γνώσεις μας για την αιθανόλη

Διευκρίνιση: 
Σύντομη αξιολόγηση των γνώσεών μας για την αιθανόλη.
Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Παλούμπα (Εκπαιδευτικός)