Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η Αιθανόλη

15 λεπτά

Αλκοολούχα ποτά

Φύλλα Εργασίας

Στους πάγκους εργασίας έχουν τοποθετηθεί άδειες συσκευασίες αλκοολούχων ποτών και αλκοολόμετρα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει  ετοιμάσει μια διάταξη απόσταξης για πείραμα επίδειξης, ή να χρησιμοποιήσει σχετικό video.

Οι μαθητές αναζητούν τις ομοιότητες και τις διαφορές των αλκοολούχων ποτών. Συζητούν τον τόπο παρασκευής τους και τα κατηγοριοποιούν.

Ο διδάσκων εξηγεί με πείραμα επίδειξης πώς χρησιμοποιείται το αλκοολόμετρο, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές τη 2η διδακτική ώρα της ενότητας.

Βρίσκουν σε κάθε συσκευασία την περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Ο "Μαθητής" κάθε ομάδας αναλαμβάνει να εξηγήσει τι σημαίνει η έκφραση αυτή.

Τα τελευταία 5 λεπτά της φάσης αυτής - και της 1ης διδακτικής ώρας - οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλο αξιολόγησης, το οποίο επισυνάπτεται εδώ ως "Φύλλο Εργασίας 2" 

Αλκοολόμετρο - παρουσίαση του οργάνου

Διευκρίνιση: 
Περιλαμβάνει και ένα σύντομο διαδραστικό κουίζ.
Σχόλιο: 
Δείτε και το video για τη χρήση του αλκοολομέτρου.

Μέτρηση των αλκοολικών βαθμών με το αλκοολόμετρο

Διευκρίνιση: 
Το πείραμα αυτό θα πραγματοποιηθεί και μετωπικά κατά τη διδασκαλία της ενότητας.
Σχόλιο: 
Στο video συμπεριλαμβάνεται η παρουσίαση της μέτρησης των αλκοολικών βαθμών κόκκινου κρασιού καθώς και η διαδικασία της απόσταξης.

Ερώτηση 1 - Ταξινόμηση Αλκοολούχων ποτών

Διευκρίνιση: 
Τα αλκοολούχα ποτά δεν παρασκευάζονται μόνο με ζύμωση. Παρασκευάζονται και με απόσταξη και με απ' ευθείας ανάμιξη των συστατικών τους.

Ερώτηση 2 - Εκφράσεις περιεκτικότητας στις ετικέτες των οινοπνευματωδών ποτών.

Μέτρηση των αλκοολικών βαθμών με το αλκοολόμετρο

Διευκρίνιση: 
Μέτρηση των αλκοολικών βαθμών με αλκοολόμετρο και διαδικασία απόσταξης.
Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Παλούμπα (Εκπαιδευτικός)