Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η Αιθανόλη

45 λεπτά

Φυσιολογική Δράση Αιθανόλης - Υπόθεση Μέθης

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές οργανωμένοι σε ομάδες, αναλαμβάνουν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του ατόμου που  επηρέασε έναν ανήλικο μαθητή να καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ και να καταλήξει στο Νοσοκομείο. Πρέπει να προτείνουν τιμωρία για τον ένοχο και τρόπους προστασίας των μαθητών για αποφυγή ανάλογων καταστάσεων.

Η δραστηριότητα της φάσης αυτής,  μπορεί να βασιστεί σε μια διαδικτυακή ιστοεξερεύνηση, στη διεύθυνση: http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/index.php?wq=1244

Οι μαθητές πρέπει να μελετήσουν τα δεδομένα, να εκτελέσουν υπολογισμούς και να πάρουν πειραματικές μετρήσεις. Να συζητήσουν και να συναποφασίσουν. 

Τα τελευταία 15 λεπτά παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους στην ολομέλεια και συμπληρώνουν το φύλλο αξιολόγησης, το οποίο έχει επισυναφθεί ως "Φύλλο Εργασίας 2".

Στο σπίτι μπορούν με κατάλληλη καθοδήγηση να επεξεργαστούν το υλικό του έμφωλευμένου φακέλου με τίτλο "Αλκοτέστ".

Ιστοεξερεύνηση: "Αιθανόλη: Μεθάν όλοι; "

Διευκρίνιση: 
Ένα αστυνομικό πρόβλημα, για την αιθανόλη και τη φυσιολογική της δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.

Φυσιολογική δράση της αιθανόλης στον οργανισμό - Αλκοτέστ

Διευκρίνιση: 
Το υλικό της σελίδας αυτής, με κατάλληλη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, μπορούν να το επεξεργαστούν οι μαθητές στο σπίτι.
Δημιουργός Σεναρίου: Ελένη Παλούμπα (Εκπαιδευτικός)