Μελέτη Περιβάλλοντος (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Σχολικός Κήπος

45 λεπτά

Ολοκλήρωση του σεναρίου

Ασκήσεις εμπέδωσης και αξιολόγηση με παιχνιώδη τρόπο.

Βάλε τις εικόνες στη σωστή σειρά για να δείξεις πως μεγαλώνει ένα φυτό.

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)